Select Page

Ibn Bayyah, Avempace

Mirada en la LLUNA,

PEUS EN LA TERRA

Saragossa, cap a 1080/85 – Fes, 1138-3

La Saraqusta dels reis hudíes va veure néixer a Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn al-Sa’ig ibnBayyah. Fill i net artesans orfebres de la plata, Avempace ha passat a la posteritat com a filòsof, metge, poeta, físic, botànic, músic, astrònom… i com un dels transmissors fonamentals del pensament d’Aristòtil a Europa. Autor d’obres matemàtiques, metafísiques i morals molt benvolgudes, la seva filosofia mística (que intentava conciliar l’empirisme aristotèlic amb l’idealisme de Plató) va ser considerada herètica per alguns. Per a uns altres, és el primer filòsof «pròpiament dit» d’Al-Àndalus.
Avempace va viure una època de crisi política i militar però també de puixança cultural en el regne saragossà. Malgrat les pèrdues territorials a les mans dels cristians, el regnat d’Al-Mustain (1085-1110) va ser d’una certa estabilitat institucional, i això va permetre que Saragossa continués sent l’oasi cultural que ja havia estat, que acollís a intel·lectuals i creadors arribats d’altres llocs. La cort de la Aljafería va reflectir aquesta esplendor. Amb Avempace estaven, entre molts altres, els jueus Ibn Gabirol (Avicebrón) i Ibn Paquda i els musulmans Al-Kirmani i Ibn Fathun Al-Himar.

Vida

Avempace va ser un home de contradiccions, arrossegat per l’ideal, per l’afany de perfecció i d’acostament a la puresa, però atret, també, pel mundà. A cavall entre l’ambició política i la vocació de servei, va acceptar el càrrec de visir a la Saragossa que, governada pels almoràvits, estava prop de ser conquistada pels cristians. Després de l’entrada d’aquests en 1118, i amb mil avatars que li van portar a Xàtiva, Almeria, Granada, Orà, Fes… moriria en aquesta ciutat nord-africana, pel que sembla enverinat, víctima d’intrigues. No deixava a ningú indiferent, i això significa que també tenia enemics.
Va ser un autor prolífic, però dels seus més de seixanta llibres, ens han arribat tan sols uns pocs. De la seva etapa saragossana, destaquen els comentaris a les obres d’Aristòtil (a la Física i a la Lògica, als tractats Sobre l’ànima i Sobre la generació i la corrupció, a la Història dels animals i a la Història de les plantes). A l’etapa de l’exili després de la seva marxa de Saragossa pertanyen El règim del solitari, el Tractat de la unió de l’Intel·lecte amb l’Home i la Carta de l’adeu. En les seves obres critica el materialisme i la corrupció de la societat i advoca pel coneixement i la contemplació, que porta a la identificació amb el diví.

Obra

Durant molts segles, els sabers estaven interconnectats: la medicina (ofici que Avempace va practicar durant tota la seva vida) enllaçava amb la botànica a través del coneixement de l’ús medicinal de les plantes; l’astronomia (confrontant amb l’astrologia) aplicava la matemàtica al traçat d’òrbites i el moviment dels planetes, que s’intuïa governat per lleis físiques i marcat per un ritme assimilable a la música i a la poesia… I sobretot això, planejant, l’especulació sobre el transcendent. En totes aquestes ciències va ser mestre Avempace. Lloat pels filòsofs cordovesos Maimónides (jueu) i Averroes (musulmà), va influir en pensadors de la tradició cristiana com a sant Tomàs d’Aquino i sant Alberto Magno.

Referències utilitzades i propostes:

Les obres conservades d’Avempace han estat objecte de diferents recopilacions i edicions. Amb l’antecedent de l’arabist Miguel Asín i Palacios (1871-1944), que va ser el principal estudiós i traductor de gran part de la seva obra, val la pena destacar, més prop dels nostres dies, els treballs del professor Joaquín Lomba, que va traduir i va dirigir diferents edicions d’obres d’Avempace a càrrec de l’editorial madrilenya Trotta: El règim del solitari (1997), Carta de l’adeu i altres tractats filosòfics (2006), Llibre sobre l’ànima(2007). Abans, en 1995, el CSIC havia publicat el Llibre de la generació i la corrupció, en edició de Josep Puig.

Podem saber una mica més de la vida d’Avempace a través d’aquestes referències:

Activitats didàctiques

Llancem una mirada aliena als prejudicis

En el text es parla de pensadors que van lloar o es van veure influïts per l’obra d’Avempace. No eren tots de la seva mateixa religió. Això dona una mica que pensar, veritat? Potser que el professar l’una o l’altra (o cap) fe o creença no ha de ser obstacle per a l’intercanvi intel·lectual i la transmissió i acceptació de coneixements. Afortunadament, l’ésser humà és una mica més complex que el que a vegades sembla donar-se a entendre.

Investiga una mica sobre els noms de sant Tomàs d’Aquino i sant Alberto Magno, i intenta extreure alguna idea, algun aspecte en el qual creguis que l’obra d’Avempace va poder influenciar-los.

La Saragossa d’Avempace

Avempace va viure els anys de reculada política i militar del regne de Saragossa, que havia experimentat els seus dies d’apogeu amb Al-Muqtadir. La seva infància i joventut coincideixen amb el regnat d’Al-Mustain, que en els últims anys del segle XI assisteix impotent a la pèrdua de Montsó, Osca i Barbastre a les mans del regne d’Aragó. Una decadència que augura mals majors i que va intentar ser resistida per musulmans més rigoristes arribats a la Península, els almoràvits que liquidaran la monarquia saragossana i governaran la resistència, inútil finalment, debant l’embranzida cristiana animada pels vents de croada. En 1118 Saragossa caurà en poder d’Alfons I d’Aragó. És la fi del domini andalusí a la vall de l’Ebre i en les terres del Sud.

Explora sobre l’origen i paper exercit pels almoràvits, i quina relació tenen amb fets esdevinguts en terres aragoneses. Et donem dues pistes (encara que hi ha més): “Govern de Saragossa” i “Batalla de Cutanda”.

A més, et recomanem un material molt interessant, tant si pots accedir al DVD, com per a poder ser vist en línia:

Saraqusta. Un recorrido por la Zaragoza musulmana. DVD. Ayuntamiento de Zaragoza, 2004.

Aquesta obra audiovisual mostra una ficció sobre els últims dies d’Avempace a Saragossa abans de partir a l’exili, recreant el raval de Sinhaya(descobert en 2002 durant unes obres en el centre de Saragossa). El vídeo principal (sense els extres que conté el DVD) pot localitzar-se en Youtube:

L’ideal polític d’Avempace

Avempace aboca la seva doctrina política en El règim del solitari: una protesta moral contra el materialisme i la corrupció de la societat enfront dels quals només cal mantenir-se al marge, almenys amb el pensament: al cap i a la fi, l’ideal humà és el coneixement pur i l’especulació (així ho manifesta també en altres obres, com La Carta de l’Adeu). En aquesta situació contemplativa, l’home s’identifica i fon amb Déu.

Avempace accepta la definició aristotèlica d’home com a “animal racional”, però va més enllà: per sobre de la raó està “l’intelecte”, l’«home intel·lectual». Tan sols els éssers racionals i intel·lectuals poden ordenar i dirigir les seves accions cap a una fi i, per tant, aspirar al govern dels seus semblants. I a més afegeix: “El règim per excel·lència és el de Déu en crear i governar el món, del qual el de l’home és només una derivació i còpia defectuosa. I, dins del règim humà el que s’entén com a tal i per excel·lència, és el polític, a saber, el del govern de la ciutat per part del governant que encamina les accions de tots els seus súbdits racionals cap a la fi suprema de la perfecció total i felicitat plena dels mateixos i del cos social”.

Concloent: L’home és un ser social per naturalesa, i només excepcionalment s’aparta de l’estat corrupte per a poder buscar la seva pròpia perfecció que després aplicarà a la societat regida per la veritat, la virtut i l’amor. Quan un grup de persones aconsegueixin aquest nivell excels, podran establir una comunitat en què regni la justícia i la salut.

Aquestes paraules ens transporten a utopies vàries i s’inspiren clarament en La República de Plató. Investiga sobre els punts principals del pensament d’aquest filòsof grec. En quins altres pensadors posteriors va influir Plató?

Al fil d’aquesta fórmula de govern que suggereix… pots buscar l’etimologia de la paraula “aristocràcia”?

Malgrat ser considerat un dels principals introductors de la filosofia d’Aristòtil a Occident, Avempace se’ns mostra aquí “platònic”. Creus que són dues visions oposades o complementàries? Pensa-ho, comenta-ho. Segurament, al final del camí, observaràs que res és blanc ni negre i que sempre hi ha lloc per als matisos.

Qualsevol temps és bo per a la lírica

Alguns especialistes atribueixen a Avempace la invenció del zéjel (un tipus de poema similar a la moaxaja, compost en àrab dialectal i adaptat a la melodia i a la mètrica de cançons com la nadala). Va poder ser un pioner en fusionar la poesia àrab clàssica amb les formes romanços de la lírica d’influència cristiana, encara que hi ha qui parla d’altres “inventors” (com un tal Mucáddamde Cabra). Sigui com sigui, el zéjel va tenir molt d’èxit durant l’Edat mitjana tant en el món islàmic com en els regnes cristians (on els joglars moros eren molt cotitzats). Més tard ho van conrear poetes renaixentistes com Juan de l’Alzina o santa Teresa i en el Barroc va continuar tenint seguidors. Ja en el segle XX, va agradar a poetes com Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti i Federico García Lorca. Aquest últim va recopilar i va adaptar, entre altres cançons populars, el zéjel Les morilles de Jaén”, que interpretaria la gran cantaora Carmen Linares dins del disc Flamenc Viu, i que pots veure en Youtube:

Les morillas de Jaén

Tres morilles m’enamoren a Jaén,

Axa i Fátima i Marién.

Tres morilles tan garrides

anaven a agafar olives,

i les trobaven agafades a Jaén.

Axa i Fátima i Marién…

Estructurat a partir de versos octosíl·labs, amb mudança, tornada i vers de tornada, el zéjel era cantat per cor i solista acompanyats de llaüt, flautes, tambor i castanyoles i, a vegades, de ball. Avui continua viu en zones del Magreb i del Mediterrani oriental, i s’interpreta en format de diàleg semi-cantat incloent improvisacions.

Per tancar

Aragonesos en la Lluna…

Avempace, sota la seva accepció àrab (IbnBayyah), dona nom a un cràter lunar d’impacte situat en el Pol Sud de la Lluna. No és l’únic aragonès amb el qual la comunitat científica internacional reconeix a persones que han realitzat significatives aportacions a l’astrofísica: l’insigne físic, químic i espectroscopista saragossà Miguel Catalán Sañudo (1894-1957) també dona nom a un altre cràter del nostre satèl·lit. Cerca més informació sobre Miguel Catalán.

… i una anècdota lunar

Ja que estem en la Lluna, no està de més recordar una anècdota, bastant difosa, relacionada amb el nostre protagonista. El seu coneixement de l’astronomia va permetre saber a Avempace que una nit determinada s’anava a produir un eclipsi lunar. Casualment, un amic seu havia mort; durant el velorio va llegir uns versos convidant a la Lluna al fet que s’ocultés en senyal de duel… i el satèl·lit “va obeir” davant la sorpresa dels assistents.

Segurament, aquesta anècdota té més de ficció, de “llegenda urbana”, que de realitat. Però, com totes les ficcions, ens ajuda a il·lustrar qüestions “reals”: com ho aparentment màgic, esotèric i irracional té, encara que sigui en el fons, una explicació causal, lògica i racional. La màgia és bonica, vistosa i entretinguda. I estimulant, perquè apel·la als nostres sentits i desafia a la nostra ment. Però, governant-ho tot, està el pensament científic.

Especulatiu i experimental a un temps, Ibn BayyahAvempace va intentar conciliar l’ideal i la perfecció de l’inassolible, amb el material i terrestre (menys noble, però més real). L’espiritual i el corporal conviuen en la ment de l’home que, volent explicar la fe des del racional, mai va renunciar a mirar la Lluna sense deixar de tocar de peus a terra.

El sabi Avempace

Descàrrega des d’aquest enllaç el PDF de la publicació editada per l’editorial Xordica amb el patrocini de l’Obra Social d’Ibercaja.

Aragoneses ilustres, ilustrados e iluminados

Descàrrega des d’aquest enllaç el PDF de la publicació Aragoneses ilustres, ilustrados e iluminados, d’Antón Castro i José Luis Cano, editada pel Govern d’Aragón en 1993.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)
Avenida de Ranillas, 5D - 2ª planta
50018 Zaragoza
Tfno: 976 71 54 65

Colabora: